05137055520
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

tv

عرضه ی گسترده ی تلویزیون لمسی ( مانیتور لمسی ) کره ایی توسط شرکت دانش آوران

تلویزیون لمسی ( مانیتور لمسی ) کاربردهای بسیار زیادی دارد ،بگونه ایی که اگر بگوئییم تحولی در عرصه ی تجهیزات صمعی بصری می گذارد اغراق نکرده ایم.

اکنون شرکت دانش آوران قادر به ارائه ی انواع تلویزیون لمسی ( مانیتور لمسی )با تکنولوژی لمسی 2،4،6،10،20 و 40 نقطه ی لمسی است .

در حال حاضر در حال ارائه ی مانیتور لمسی 10 کاربره ی فوق حرفه ایی هستیم،به گونه ایی که علاوه بر این که از 10 انگشت به صورت هم زمان پشتیبانی می کند ،ضد آب نیز می باشد که در هنگام کار نمود خود را مشخص می کند.علاوه بر آن ،تلویزیون لمسی ( مانیتور لمسی ) شرکت دانش آوران نیازی به هیچگونه کالیره ایی ندارد.

در ارائه سایز از لحاض ابعاد هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد (ابعاد استاندارد) تا 300 اینچ قادر به پشتیبانی می باشیم.

دست به دست هم دهیم به مهر ،میهن خویش را کنیم آباد.

باشد تا با انتشار این تکنولوژی،ما نیز قدم کوچکی برای آباد سازی و رشد میهنمان برداشته باشیم.