05137055520

دانلود ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

ورژن جدید نرم افزار برد هوشمند پارس۱۰ کاربره (۹۹)

 

ورژن جدید نرم افزار برد هوشمند پارس۱۰ کاربره (۹۸)

 

کتابخانه برد هوشمند پارس۱۰ کاربره

 

نرم افزار برد هوشمند پارس۱۰ کاربره

 

نرم افزار برد هوشمند پارس۴ کاربره

 

نرم افزار برد هوشمند پارس۲ کاربره

 

نرم افزار بردهوشمند Iboard

 

نرم افزار GeoGebra

 

راهنمای نرم افزار برد هوشمند پارس

 

نرم افزار بردهوشمند پارس LX

 

نرم افزار EZCast

 

پکیج فیش پرینتر بایامکس

 

پکیج فیش پرینتر MEVA TP1000

 

پکیج تاچ

 

پکیج فیش پرینتر BEIYANG

 

پکیج فیش پرینتر OSCAR POS 88P

 

نرم افزار surface

 

ورژن جدید نرم افزار برد هوشمند پارس۱۰ کاربره (۹۹)

 

نرم افزار های برد هوشمند

ورژن جدید نرم افزار برد هوشمند پارس۱۰ کاربره (۱۴۰۱)

نرم افزار برد هوشمند پارس۱۰ کاربره (1399)

نرم افزار GeoGebra (جهت اضافه شدن توابع ریاضی)

کتابخانه برد هوشمند پارس۱۰ کاربره

نرم افزار برد هوشمند پارس۱۰ کاربره

نرم افزار برد هوشمند پارس۴ کاربره

نرم افزار برد هوشمند پارس۲ کاربره

نرم افزار بردهوشمند Iboard

راهنمای نرم افزار برد هوشمند پارس

نرم افزار بردهوشمند پارس LX

نرم افزار مانیتور لمسی

نرم افزار مانیتور های لمسی دانش آوران

نرم افزار های کاربردی

نرم افزار فیش پرینتر MEVA TP1000

نرم افزار فیش پرینتر Bayamax

نرم افزار فیش پرینتر BEIYANG

نرم افزار فیش پرینتر OSCAR POS 80C

نرم افزار Surface

نرم افزار EZCast

بسته نرم افزار های Touch