05137055520
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در این فناوری صفحه لمسی ( مانیتور لمسی ) از چند لایه تشکیل شده است که مهم ترین آنها، دو لایه فلزی ست. لایه های مقاومتی با فاصله کمی از هم جدا شده اند. وقتی این صفحه در نقطه خاصی توسط شیء لمس شود، صفحات مقاومتی در آن نقطه به یکدیگر متصل می شوند. در این حالت صفحه به صورت مقاومت عمل کرده و جریان الکتریکی صفحه تغییر می کند که توسط یک کنترلر، پردازش می شوند. تغییر جریان به این نحو است که بر حسب تعداد سیم های استفاده شده و مکان اتصال این 2، مقاومت بین صفحات متفاوت خواهد بود. خروجی تخته لمسی ( مانیتور لمسی ) معمولاً چهار تا هشت سیمه است و مکان لایه های مقاومتی بر حسب تعداد خروجی مورد استفاده متفاوت خواهد بود. در حالت چهارسیمه، شیء می تواند در چپ، راست، بالا و پایین قرار گیرد. در حالت پنج سیمه، نقطه های قابل وجود