05137055520
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بسیاری از ما در این فکر باشد که اگر برق برود کارکلاس هوشمند ( برد هوشمند ) مختل می گردد لذا به دنبال بردهایی ( برد هوشمند )باشند که بشود با ماژیک معمولی روی آن نوشت .
نکاتی ای که در مدارس و مدیران محترم باید مورد توجه قرار دهند آن است که اگر برد هوشمندی را خریداری کنند که بتوان روی آن نوشت در حقیقت دو مشکل را برای حل یک مشکل برای خود ایجاد کرده اند.
مشکل اول: اینکه بردهای که سطح آن ها صاف و صیقلی است بازتابش نوری زیادی دارد. که به چشم معلم و دانش آموز آسیب می زند . زیرا از تکنولوژی ملامین مات استفاده نمی کند .
مشکل دوم : اینکه اگر بردی در کلاس باشد که معلمان بتوانند با ماژیک روی آن بنویسند دیگر دلیلی برای استفاده از کلاس هوشمند ( برد هوشمند )باقی نمی ماند و همه گرایش پیدا می کنند که از وایت بردهای معمولی و ماژیک استفاده کنند .